Fundusze Europejskie

Firma Górski Włóczykij Przewodnik Michał Kulanek została założona dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako uczestnik programu „Firma bez barier II” realizowanego przez Fundusz Górnośląski otrzymałem dotację inwestycyjną na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Celem głównym projektu jest aktywne wspieranie przedsiębiorczości, poprzez kompleksowe wyposażenie w kapitał i wiedzę 36 uczestników projektu, w celu uruchomienia przez nich własnej działalności gospodarczej .

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie Funduszu Górnośląskiego.